Planowanie i budżetowanie

Realizacja projektu wdrożenia systemu wspierającego controlling operacyjny w zakresie procesów planowania i budżetowania na potrzeby największego producenta węgla koksującego w Unii Europejskiej. Wdrożenie objęło zaprojektowanie złożonego modelu planistycznego, opisującego złożone procesy związane z wydobyciem i przeróbką węgla oraz jego budowę przy użyciu technologii Oracle Hyperion Planning. W ramach prac uwzględniono konieczność planowania i późniejszego monitorowania nie tylko wielkości finansowych, ale również całego zespołu mierników o charakterze operacyjnym, związanych z efektywnością, wydajnością czy też bezpieczeństwem pracy.

Zaprojektowany i wdrożony mechanizm rozliczania kosztów wewnętrznych (kosztów usług świadczonych przez jednostki organizacyjne o charakterze pomocniczym na rzecz oddziałów wydobywczych, przygotowawczych i zbrojeniowo-likwidacyjnych) pozwolił na optymalizację zasobów już na etapie tworzenia budżetu rocznego. Dzięki automatyzacji licznych procesów, m.in. w obszarze planowania bilansu i rachunku wyników oraz uporządkowaniu procesu i wyeliminowaniu wcześniejszych manualnych, i dublujących się procesów planowania, osiągnięto zwiększenie szczegółowości planowania przy jednoczesnym skróceniu czasu, potrzebnego na sporządzenie rocznego budżetu. Uzyskano również możliwość łatwego budowania różnych scenariuszy, w zależności od przyjętych parametrów wejściowych.

Pełna audytowalność procesu – historia przebiegu planowania dostępna w każdym momencie, wraz z komentarzami i śladami odrzuceń budżetów czy wniosków o korektę – przyniosła w rezultacie znaczny wzrost odpowiedzialności planujących za dostarczane wielkości planistyczne. Dodatkowym efektem wdrożenia było osiągnięcie znacznej poprawy jakości danych w systemach dziedzinowych – dzięki integracji z systemem planistycznym wykryto i wyeliminowano źródła błędów w danych (np. księgowania poza okresami obowiązywania obiektów – rejestracja kosztów na już zlikwidowane chodniki itp.).

Zastosowane podczas wdrożenia autorskie rozwiązanie Sanmargar MetaStudio pomaga administratorom systemu w sterowaniu procesami zasileń danymi i przetworzeń danych. Użytkowników systemu uniezależnia zaś od administratorów i personelu IT, dając możliwość własnoręcznych zmian mapowań kont, czy jednostek organizacyjnych z systemów źródłowych na odpowiednie konta lub jednostki budżetowane.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X