Pobierz pełną wersję Metastudio DRM i zarządzaj słownikami, metadanymi i danymi referencyjnymi!

Aplikacja uruchamiana w środowisku Docker.

Korzystaj z całkowicie darmowej wersji Metastudio DRM bez ograniczeń funkcjonalnych. Dostaniesz licencję na 1 rok użytkowania wraz ze wsparciem. Możesz zainstalować w dowolnej chmurze lub w swoim DC.

Pobierz Meta4Free

Dostarczaj swoim odbiorcom danych najlepszej jakości dzięki Metastudio DRM w obszarze Data Quality.

Zobacz jak możesz rozwiązać problemy z utrzymaniem jakości i standaryzacji danych z naszym rozwiązaniem. Odbiorcy informacji w Twojej organizacji będą w pełni kontrolować dane, które wpływają na wyniki ich działalności a za które są oni odpowiedzialni. 

Pobierz nasz white paper

Korzystaj z Metastudio DRM aby efektywnie zarządzać procesami raportowania  i integracyjnymi w obszarze Business Intelligence.

Wszystkie procesy raportowe statutowe, regulacyjne i czysto biznesowe, wymagają kontrolowania  utrzymania ważności słowników i i zmieniających się parametrów procesów ETL. Dostarczamy rozwiązanie, które pozwala na komfort i pewność, że są one aktualne, kompletne i dobrej jakości.

Pobierz nasz white paper

Zarządzaj danymi w procesach Data Governance!

Wszystkie słowniki opisujące dane możesz mieć w jednym miejscu wraz z wygodnym  i kontekstowym wyszukiwaniem. Demokratyzacja danych to lepsza efektywność ich wykorzystania i wyższe bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Pobierz nasz white paper

Wzajemne zrozumienie danych pomiędzy biznesem a profesjonalistami IT to największe wyzwanie jakie rozwiązuje Metastudio DRM

Nasza aplikacja pozwala na przejęcie odpowiedzialności za dane referencyjne i tabele słownikowe przez biznes, który jest odpowiedzialny za ich utrzymanie, rozwój, wprowadzanie zmian i przekazywanie właściwych informacji dla profesjonalistów od danych. Platforma dostępna jest w architekturze on-premise lub w chmurze (AWS, IBM, MS Azure).

Metastudio DRM skraca i upraszcza obieg informacji w zarządzaniu danymi słownikowymi pomiędzy departamentami biznesowymi a działami odpowiedzialnymi za hurtownie danych, procesy ETL, aplikacje raportowe, jakość danych a także szeroko rozumiany data governance.

Rozwiązanie jest obecne na rynku ponad 10 lat i znakomicie wspiera procesy zarządzania danymi w największych polskich przedsiębiorstwach.

Dzięki doświadczeniom, pasji i umiejętności wsłuchiwania się w potrzeby klientów stworzyliśmy zaawansowaną, jak również bardzo intuicyjną platformę do zarządzania danymi referencyjnymi.


Pobierz nasz white paper

Metastudio DRM odpowiada za procesy demokratyzacji danych oraz ich łatwy i transparentny dostęp dla wszystkich interesariuszy w organizacji.

Centralizujemy zarządzanie danymi słownikowymi i referencyjnych, wraz z automatyczną ich weryfikacją oraz wersjonowaniem. Integrujemy je z systemami raportowymi, hurtowniami danych, procesami ETL. Udostępniamy je w procesach migracyjnych, czyszczenia danych i wspieramy procesy data governance.


Pobierz Meta4Free

Korzyści dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie informacją korzystających z platformy Metastudio DRM

<
>

Centralne miejsce zarządzania słownikami

Eliminacja rozproszonych po organizacji plików zawierających słowniki dziedzinowe lub listy wartości (np. w skoroszytach Excel).

Raportowanie na danych historycznych dzięki wersjonowaniu słowników

Wsparcie dla zarządzania historią zmian w słownikach, dzięki czemu możliwe jest łatwe przygotowanie danych w ujęciu historycznym.

Jednolity i intuicyjny interfejs użytkownika.

Umieszczanie w jednym miejscu/folderze słowników, które są rozproszone w różnych bazach danych: Oracle, MsSQL Server, PostgreSQL, etc. Przeglądanie i edycja słowników zlokalizowanych w różnych silnikach bazodanowych.

Łączenie słowników

Definiowanie biznesowych zależności pomiędzy różnymi słownikami.

Raportowanie z dwóch hurtowni danych równolegle

Raportowanie bez potrzeby tworzenia zintegrowanej bazy danych. Dzięki słownikom mapującym, utrzymywanym w Metastudio DRM, możliwe jest spójne raportowanie pojęć biznesowych pochodzących z różnych baz informacyjnych, nawet jeśli opisywane są innymi identyfikatorami (np. numer klienta vs identyfikator klienta).

Poprawa jakości słowników i metadanych

Kontrola dostępu i edycji słowników przez uprawnione osoby. Automatyczna rejestracja zmian, walidacja słowników oraz dystrybucja raportów z walidacji, mechanizm zatwierdzania zmian wprowadzonych przez użytkowników biznesowych.

Efektywna dystrybucja wiedzy w organizacji

Łatwe udostępnianie słowników opisujących pojęcia biznesowe (etc) dla różnych użytkowników w firmie.

Walidacja zastosowanej składni

Poprawne uruchamianie procesów ETL, których składowymi są fragmenty kodu definiowane w słownikach.

<
>

Sprawdź nasze rozwiązanie! Zobacz jak możemy wesprzeć Twoje procesy zarządzania danymi.

Każde środowisko demo jakie udostępniamy jest wspomagane wiedzą naszego konsultanta. Nauczymy Cię jak korzystać z platformy i damy asystę merytoryczną w trakcie testów. Możemy też rozwiązać Twój konkretny problem w trakcie korzystania z wersji demo Metastudio DRM.


Pobierz Meta4Free

Wspierane technologie


microsoft sql server - Zarządzanie słownikami

Zarządzanie słownikami
Baza ORACLE - Zarządzanie słownikami
IBM - Zarządzanie słownikami
Pentaho - Zarządzanie słownikami
Tagetik - Zarządzanie słownikami

Wdrożenia rozwiązań opartych o Metastudio DRM


31Sie
Usługi Publiczne i Handel

Automatyzacja GTU31Sie
Finanse i Ubezpieczenia

Zarządzanie danymi referencyjnymi w HD24Sie
Transport

Kartoteka Kontrahentów24Sie
Telekomunikacja i Media

Wdrożenie Metastudio24Sie
Telekomunikacja i Media

Migracja danych ERP z wykorzystaniem Metastudio

Opinie użytkowników

Kluczowym zadaniem hurtowni danych w Banku jest wsparcie procesów związanych ze sprawozdawczością obowiązkową i szacowaniem ryzyka. Wymagania biznesowe powodują konieczność wprowadzania częstych zmian w konfiguracji hurtowni danych. Wymagało to udziału pracowników merytorycznych i IT oraz zajmowało dużo czasu.

Szukaliśmy narzędzia, które pozwoli ograniczyć ryzyko wprowadzenia błędnej konfiguracji przez użytkowników merytorycznych oraz szybko ustalić kto, kiedy i jakie zmiany w parametrach hurtowni wprowadził i jakie miały one konsekwencje dla danych raportowych.

Wybraliśmy Metastudio bo w pełni odpowiadało naszym wymaganiom i jest istotnym elementem architektury hurtowni danych banku.

Metastudio pozwala na intuicyjną pracę z danymi słownikowymi. Rozwiązanie daje możliwość tworzenia zaawansowanych schematów kontroli wprowadzanych danych oraz weryfikacji konfiguracji hurtowni danych na konkretny moment w czasie. Istotną dla nas cechą jest walidacja składni automatycznie wygenerowanych procesów ładowania danych.

Zdzisław Dec
Dyrektor Biura BI, BNP Paribas Bank S.A.

Reorganizacja działalności Banku wymagała od departamentu IT wdrożenia rozwiązań, które pozwalałyby pracownikom merytorycznym na realizację swoich zadań przy minimalnym wsparciu ze strony IT. Dotyczyło to też hurtowni danych, która pełni istotną rolę w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

Potrzebne było narzędzie, które pozwoli pracownikom z departamentów biznesowych na samodzielne wprowadzanie zmian w hurtowni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Metastudio zostało wybrane bo najlepiej odpowiadało naszym oczekiwaniom.

Rozwiązanie pozwala na bezpieczne zarządzanie listami wartości, mapowaniem danych i parametrami reguł biznesowych. W razie potrzeby jest wykorzystywane przez użytkowników biznesowych do zasilania hurtowni danych danymi pochodzącymi z plików płaskich.

W przyszłości planujemy w dalszym ciągu minimalizować udział IT w procesie utrzymania hurtowni danych.

Architekt hurtowni danych w Raiffeisen International Bank
<
>

Wybrani użytkownicy

Zarządzanie słownikami
Millenium
BNP Paribas
Zarządzanie słownikami

Poprzednie
Następne