Nasze usługi obejmują porządkowanie i zarządzanie danymi z wykorzystaniem Metastudio DRM

W szczególności:

 • Analizujemy, doradzamy pomagamy w procesie przygotowania do wdrożenia Metastudio DRM w projektach zarządzania danymi, budowy hurtowni danych, data governance, poprawy jakości danych, architektury korporacyjnej.
 • Wdrażamy Metastudio DRM tj. instalujemy, konfigurujemy, szkolimy oraz realizujemy dedykowane rozszerzenia.
 • Pomagamy w zastosowaniach Metastudio DRM w obszarach hurtowni danych, aplikacjach BI, aplikacjach sprawozdawczych i analitycznych controllingu, finansów, dedykowanych systemów OSS i BSS
 • Dostarczamy bieżące wsparcie Metastudio DRM (maintenance) w zakresie podstawowym (rozwiązywanie problemów, aktualizacje) oraz rozszerzonym.
 • Dostarczamy usługi konsultingowe w zakresie poprawy jakości danych, ich porządkowania i standaryzacji oraz poprawy kompletności.
 • Uczestniczymy w budowie procesów integracji i migracjach danych oraz ich automatyzacji.
 • Udostępniamy w chmurze platformę Metastudio DRM w procesach czyszczenia, deduplikacji, standaryzacji danych oraz procesach Data Governance.
 • Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu procesów porządkowania i zarządzania danymi.
 • Wspieramy naszych partnerów biznesowych w procesach sprzedażowych Metastudio DRM.
 • Prowadzimy szkolenia dla klientów i partnerów w zakresie wdrażania i wykorzystania platformy Metastudio DRM. 
 • Pomagamy w procesach tworzenia aplikacji z wykorzystaniem platformy Metastudio DRM.