Zaawansowana walidacja danych słownikowych

Walidacja w oparciu o wyrażenia regularne, listy wartości. Zaimplementowane walidatory składni np. sql, skrypty SAS.

Wsparcie zarządzania danymi referencyjnymi dla biznesu

Mogą to być słowniki kodów lub inne wartości, struktury organizacyjne, plany kont, hierarchie wymiarów, reguły i parametry procesów przetwarzania danych. Pozwala ona przejąć odpowiedzialność za zarządzanie tymi elementami przez analityków biznesowych np. w kontrolingu, sprzedaży lub IT.

Wsparcie zarządzania danymi referencyjnymi dla biznesu

Mogą to być słowniki kodów lub inne wartości, struktury organizacyjne, plany kont, hierarchie wymiarów, reguły i parametry procesów przetwarzania danych. Pozwala ona przejąć odpowiedzialność za zarządzanie tymi elementami przez analityków biznesowych np. w kontrolingu, sprzedaży lub IT.

Synchronizacja z plikami płaskimi

Eksport i import danych referencyjnych do plików CSV, TXT, XLS.

Wersjonowanie

Obsługa okresów ważności poszczególnych wpisów danych referencyjnych.

Wyspecjalizowana platforma i prosty, intuicyjny UI

Prosty, intuicyjny Interfejs zbudowany na podstawie doświadczeń naszych użytkowników. Takich mechanizmów obsługi, prostoty i intuicyjności nie ma żadna aplikacja z Gartner's Magic Quadrant, co uwypuklają nasi użytkownicy. Dla przykładu łatwość obsługi nasi użytkownicy podkreślają w funkcjach takich jak: konfiguracja wyświetlania danych, edycja danych "jak w excelu", możliwość tworzenia układów powiązanych danych słownikowych, dokumentacji lub raportów lub wyświetlanie słowników hierarchicznych.

Centralne repozytorium wiedzy o danych referencyjnych

Dane referencyjne zorganizowane w centralną, hierarchiczną strukturę folderów i obiektów. Udostępniane w postaci drzewa z uwzględnieniem z uprawnień użytkownika.

Integracja z zewnętrznymi systemami autentykacji użytkowników

Integracja z LDAP lub Windows Active Directory na poziomie pojedynczego logowania (Single Sign-On). System uprawnień pozwalający sterować poziomem dostępu użytkowników do poszczególnych folderów i obiektów repozytorium danych referencyjnych.

Dowiedz się jak zredukować koszty

związane z zarządzaniem danymi referencyjnymi i poprawić jakość danych. Dowiedz się więcej o Metastudio DRM. Pobierz nasz white paper.
    * indicates a required field.