Platforma analityczna

Dla naszego Klienta – największego w Unii Europejskiej producenta węgla koksującego zrealizowaliśmy projekt budowy hurtowni danych controllingowych wraz z platformą analityczno-raportową. Dostarczenie pionowi controllingu skutecznego narzędzia do tworzenia raportów i analizowania danych było odpowiedzią na potrzeby, związane z nową koncepcją controllingu operacyjnego. Poszerzała ona znacząco zakres danych będący w polu zainteresowania zarządzających finansami Spółki. Oprócz dotychczas analizowanych i raportowanych miar finansowych niezbędne stało się obserwowanie również miar i wskaźników ilościowych i jakościowych: wydajności, efektywności, bezpieczeństwa pracy itp. – mierniki te zostały bowiem wyznaczone kierownikom ośrodków odpowiedzialności jako cele do realizacji.

Projekt zrealizowano przy wykorzystaniu technologii Oracle Business Intelligence, połączonej z autorskim rozwiązaniem Sanmargar MetaStudio. Mechanizmy zasilania danych i ich przetwarzania zbudowane zostały przy pomocy Pentaho Data Integration.

Realizacja projektu pozwoliła na optymalizację działań biznesowych – umożliwiła regularne monitorowanie postawionych celów  finansowych i niefinansowych i zapewniła koordynację w realizacji postawionych celów pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności różnych szczebli organizacji. Przyniosła też szereg usprawnień organizacyjno-procesowych – zapewniła przejrzystość i jednoznaczność danych, pozwoliła uzyskać jednorodność danych w różnych modułach systemów źródłowych – wcześniej np. dane dotyczące wydobycia raportowane z różnych modułów systemu ERP potrafiły dawać różne rezultaty. Dzięki wykrytym w trakcie wdrożenia różnicom, podjęto wysiłek zapewnienia zgodności tych danych doprowadzając do uzyskania jednorodnych informacji.

Otwarta architektura rozwiązania i użycie do zarządzania metadanymi i słownikami danych podstawowych autorskiego rozwiązania Sanmargar MetaStudio umożliwiły przejęcie biznesowej parametryzacji monitorowania przez controlling i produkcję. Bez udziału pracowników działu IT użytkownicy biznesowi są w stanie zarządzać mapowaniami danych i słownikami sterującymi pobieraniem i przetwarzaniem danych w hurtowni.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X