Czyszczenie danych

Sanmargar Team sp. z o.o. zrealizował przedsięwzięcie kompleksowej automatycznej poprawy jakości danych, dotyczących klientów Banku, obejmujących dane podstawowe i identyfikujące, dane o dokumentach tożsamości, dane adresowe i teleadresowe, dane o powiązaniach i relacjach między klientami, dane klasyfikujące. Liczba rekordów danych klientów Banku, objętych projektem wyniosła ponad 3 mln.

Zadania wykonane przez Sanmargar Team objęły: pomiar aktualnego poziomu jakości danych i klasyfikację istotnych błędów, inwentaryzację wymagań biznesowych w zakresie jakości danych, w tym reguł poprawności i progów akceptowalności dla poziomów błędów, opracowanie rekomendacji dla automatycznych reguł poprawy danych i przeprowadzenie warsztatów biznesowych w celu ich weryfikacji i zatwierdzenia, konfigurację oprogramowania Sanmargar DQS na potrzeby automatycznej poprawy danych w oparciu o zatwierdzone reguły oraz budowę procesów generowania raportów danych do poprawy ręcznej.

Zasadniczą częścią projektu było przeprowadzenie automatycznej poprawy danych oraz generowania raportów do poprawy ręcznej na danych ekstraktu projektowego (3 iteracje strojenia algorytmów) a następnie przeprowadzenie testów akceptacyjnych rozwiązania (z udziałem pracowników reprezentujących ponad 20 Oddziałów Banku). Finałem projektu było opracowanie raportu z przeprowadzonych prac i przygotowanie rozwiązania do procesowego cyklicznego czyszczenia danych, przedstawione Komitetowi Sterującemu z udziałem przedstawicieli Zarządu.

W realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostało rozwiązanie obejmujące Operacyjną bazę danych (ODS), gromadzącą dane pozyskiwane z systemów źródłowych, zbudowaną w oparciu o technologię Oracle oraz repozytorium biznesowych i technicznych reguł poprawy danych, zbudowane z wykorzystaniem aplikacji Metastudio DRM.

Główny proces poprawy i deduplikacji danych oraz mechanizmy automatycznego generowania przypadków testowych i raportów danych do poprawy ręcznej, zbudowane zostały z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania Sanmargar DQS.

Projekt został zrealizowany z należytą starannością i zgodnie z oczekiwaniami Banku. Dzięki realizacji projektu Bank może w znaczący sposób zwiększyć poziom jakości posiadanych danych o klientach i dzięki temu podnieść efektywność procesów biznesowych. W uzupełnieniu do zrealizowanego projektu Sanmargar Team dostarczył Bankowi referencyjne słowniki adresowe

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X