Igloo. Zarządzanie w oparciu o dane

Igloo to polski producent urządzeń chłodniczych dla sklepów spożywczych, branży cukierniczo-piekarniczej oraz gastronomii. Na rynku funkcjonuje od ponad trzydziestu lat. Firma ciągle rozwija się. Inwestuje w najnowsze technologie oraz ludzi.

Szybko rozwijająca się organizacja wymaga ciągłych zmian w sposobie oglądania i interpretacji zgromadzonych danych. Raporty i aplikacje analitycznych muszą być stale dostosowywane do wymagań użytkowników. Zbyt długi czas oczekiwania na informacje zwiększa ryzyko podjęcia błędnych decyzji. Kluczowa staje się możliwość tworzenia różnych wariantów konfiguracji danych, które w precyzyjny sposób odzwierciedlają realizację strategii spółki. Ciągłe dostosowywanie się do oczekiwań rynku powoduje, że kolejne grupy użytkowników z różnych departamentów i na różnych szczeblach odpowiedzialności są zainteresowani korzystaniem z danych.

Zarząd Igloo zdecydował o uruchomieniu projektu centralnego systemu raportowania, który będzie szybko dostarczał potrzebnych dane różnym grupom użytkowników. Ważną rolę w architekturze rozwiązania pełni: narzędzie do zarządzania danymi referencyjnymi Metastudio DRM, narzędzie BI firmy Microstrategy oraz baza danych SQL Server firmy Microsoft.

„Metastudio DRM znalazł zastosowanie w firmie Igloo do utrzymania definicji raportów finansowych i sprzedażowych. Odpowiednie grupowanie kont księgowych i przypisanie tym grupom nazw, pozwoliło na skonstruowanie raportów takich jak: wynik finansowy, rachunek zysków i strat (w ujęciu podstawowym i kalkulacyjnym), czy słowników kategoryzacji na potrzeby raportów sprzedażowych.
Odpowiednie słownikowanie stworzone w oparciu o oprogramowanie Sanmargar w połączeniu z raportami MicroStrategy umożliwiło naszej firmie zautomatyzowanie procesu raportowania, zastępując ręczne przetwarzanie danych w arkuszach Excela. To rozwiązanie skróciło znacząco czas przygotowania raportów oraz zwiększyło zaufanie do danych na raportach i ich bezpieczeństwa.” – powiedział Karol Piekarz, analityk biznesowy, ekspert BI.

“Projekt centralnego systemu raportowania w Igloo był dla nas kolejnym dowodem na to, że odpowiednie zarządzanie danymi referencyjnymi jest kluczowe dla zapewnienia użytkownikom szybkiego dostępu do danych odpowiedniej jakości. Metastudio doskonale wypełnia lukę między systemami dziedzinowymi, a wymaganiami analityków. Użytkownicy mogą swobodnie tworzyć różne scenariusze bez konieczności ręcznego grupowania danych i jednocześnie badać wiele możliwych wariantów” – powiedział Rafał Jastrzębski, prezes zarządu Sanmargar Team Sp. z o.o.

Podstawowe korzyści z wdrożenia:

  • spójny, centralny i skalowalny dostęp do danych biznesowych;
  • łatwe i niskokosztowe wprowadzanie zmian odzwierciedlających zmieniające się otoczenie biznesowe;
  • definicje raportów utrzymywane w Metastudio przez pracowników Departamentu Finansów, którzy mogą tworzyć różne wersje raportów.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X