Rola metadanych i słowników w procesach przygotowania danych dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w instytucjach finansowych

Przetwarzanie danych w sektorze bankowym, zwłaszcza w kontekście przygotowywania informacji dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), wymaga precyzyjnych narzędzi i procesów. Są one niezbędne na każdym etapie przygotowania danych – począwszy od ich pozyskania, poprzez kontrolę i poprawę jakości, aż po ostateczne przetworzenie do postaci wymaganej przez nadzorcę.

Sprawozdania dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W praktyce złożonych i rozproszonych środowisk bazodanowych będących źródłem danych dla sprawozdań BFG w instytucjach finansowych, jednym z kluczowych aspektów jest niska jakość danych źródłowych. Przyczynia się do tego m.in. decentralizacja słowników reguł walidacji, uzupełniania i transformacji danych. W przypadku braku spójności w tych słownikach, istnieje ryzyko, że różne jednostki organizacyjne czy systemy zinterpretują je inaczej. Efektem jest brak jednolitości w procesach przetwarzania danych, co utrudnia analizę i sprawdzanie zgodności z wymaganiami BFG. Warto nadmienić, iż zdecentralizowane zarządzanie słownikami prowadzi często do redundancji i duplikacji pracy. Brak centralnego punktu zarządzania sprawia, że konieczne jest koordynowanie i utrzymanie spójności wielu różnych słowników, w różnych miejscach organizacji. To nie tylko zwiększa ryzyko błędów, ale także wpływa na efektywność procesów, zwłaszcza w przypadku aktualizacji czy modyfikacji definicji oraz reguł.

Metadane i słowniki danych

W tym kontekście, dla usprawnienia procesów przygotowania danych do BFG, kluczową rolę mogą (powinny) odgrywać metadane oraz różnego rodzaju słowniki, pozwalające na parametryzację takiego procesu, a jednocześnie umożliwienie kontroli i poprawy jakości danych oraz audytu takiego procesu.
W niniejszym artykule postanowiłem skupić się na ostatnim etapie przygotowania danych i przybliżyć trzy, dość kluczowe i powtarzalne rodzaje słowników używanych w tym procesie, tj.:

 • słowniki z dziedzinami wartości wymiarów i ich biznesowymi opisami,
 • słowniki mapujące,
 • słowniki korekt.

Słowniki z dziedzinami wartości wymiarów i ich biznesowymi opisami

Słowniki te stanowią kluczowy fundament dla procesów związanych z dwoma głównymi zaleceniami BFG. Wartości wymiarów są opisane biznesowymi kontekstami, umożliwiając skuteczne zrozumienie danych. Dzięki nim specjaliści ds. jakości danych i data governance mają pełne zrozumienie dla struktury danych, co jest kluczowe dla właściwego przygotowania informacji. Przykładami słowników z tego obszaru będą:

 • słownik służący do określania limitów kwot dyspozycji na wypadek śmierci, wynikających z ustawy;
 • słownik definiujący typy zabezpieczeń detalicznych.

Słowniki mapujące

W drugim rodzaju słowników zawarte są mapowania wartości źródłowych na wartości wymagane przez BFG oraz filtry wyboru danych. To kluczowy element gwarantujący zgodność danych z wymaganiami funduszu gwarancyjnego. Mapowania te przekształcają dane na etapie przygotowywania, umożliwiając spójność i jednolitość informacji. Specjaliści ds. jakości danych korzystają z tych słowników, by dostosować dane do specyficznych wymagań BFG, co jest niezbędne dla poprawności obliczeń kwot gwarantowanych. Przykładowymi słownikami z tego obszaru będą:

 • słownik mapujący typ produktu BFG z oznaczeń kodowych lub oznaczeń zuniwersalizowanych na wartości wymagane w poszczególnych raportach BFG,
 • słownik translacji stawek referencyjnych,
 • słownik mapujący typy zabezpieczeń na określone typy MRV (Most Realistic Value).

Słowniki korekt

Słowniki z korektami stanowią trzeci element kluczowy dla procesu przygotowywania danych dla BFG. Skupiają się na precyzyjnych korektach danych, eliminując błędy i nieścisłości. Specjaliści ds. jakości danych wykorzystują te słowniki do wprowadzania poprawek, co jest niezbędne dla utrzymania integralności i rzetelności informacji, a tym samym poprawnego funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Przykładem takiego słownika może być słownik służący do uzupełniania atrybutów raportowych uzgodnionymi wartościami, wykorzystywany w tych miejscach, gdzie nie ma możliwości automatycznego zasilenia wartości z systemów źródłowych, natomiast dane te w raporcie docelowym BFG są bezwarunkowo wymagalne.

W tym miejscu warto nadmienić, iż istotną rolę w utrzymaniu słowników związanych z procesem przygotowania danych dla BFG może odgrywać Metastudio DRM, oferując szereg przydatnych funkcjonalności:

 • wsparcie dla zarządzania wersjonowaniem słowników w oparciu o okresy obowiązywania ułatwiające śledzenie zmian definicji wartości w czasie;
 • w połączeniu z automatyczną rejestracją historii zmian znakomicie poprawiające audytowalność procesów przetwarzania danych;
 • różnego rodzaju walidatory pozwalających na określenie precyzyjnych reguł dla poprawności wprowadzanych definicji;
 • listy wartości oraz dziedziny ułatwiające definiowanie hierarchii wymiarów i wspomagające eliminację błędów, zapewniając jednocześnie spójność raportowanych informacji.

Podsumowanie

W świetle wymagań BFG, słowniki te pełnią kluczową rolę w procesach przygotowywania danych. Zapewniają one spójność, zgodność i integralność informacji, co jest kluczowe dla skutecznej realizacji zaleceń funduszu gwarancyjnego. Wśród banków, użytkujących rozwiązanie Metastudio DRM, niemal w każdym przypadku ma miejsce stosowanie centralnych słowników wspomagających przygotowanie danych dla BFG. Z jednej strony znakomicie usprawnia to sam proces przesyłania danych do BFG, a z drugiej istotnie poprawia jakość tych sprawozdań. Wraz z rosnącym znaczeniem regulacji i nadzoru, właściwe zarządzanie metadanymi i słownikami referencyjnymi staje się kluczowym elementem efektywności operacyjnej banków w procesach przygotowania danych do BFG oraz innych, licznych systemów sprawozdawczych.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X