_spotkanie praktyków #DataIntelligence Warszawa, 19 października 2023

Spotkanie Praktyków #DataIntelligence, w tym użytkowników MetastudioDRM #MUG23 zgromadziło przedstawicieli znaczących firm, takich jak #PZU #mBank #Luxmed #Medicover #PZUZdrowie #BNPParibas #BIK #RaiffeisenBankInternational #BankPekaosa #PKOBP #StoenOperator. Wydarzenie, współorganizowane przez Crayon, mongoDB i Sanmargar Team, było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie Reference Data Management i Data Governance.

🤝 W roli ekspertów i prelegentów wystąpili: Mariusz Siwko (PZU SA); Kamil Wieczorek (mongoDB); Sławomir Zabłocki (Crayon Poland) oraz Grzegorz Orłowski, Rafał Jastrzębski i Zbigniew Finfando z Sanmargar Team.

Innowacyjny projekt Reference Data Management

Jednym ze zwyczajów spotkań użytkowników Metastudio #MUG23 jest prezentacja wyróżniającego się projektu z zakresu #ReferenceData. W bieżącej edycji #MUG23 wyróżnienie zostało przyznane #mBank SA oraz #PZUSA.

Innowacyjny projekt RDM. Wyróżnienie 2022 dla mBank SA.

🏛 #mBank, od 2018r, dynamicznie rozwija wykorzystanie Metastudio DRM do zarządzania danymi referencyjnymi i słownikami kluczowych obszarów operacyjnych banku: od pionu finansowego przez hurtownię danych po #DataQuality i #DataGovernance. 🗂 Aplikacja słownikowa wspomaga parametryzacje zasilania licznych, zewnętrznych, systemów sprawozdawczości regulacyjnej, operacyjnej, pomiaru ryzyka. Bank, rok do roku, sukcesywnie zwiększa liczbę słowników referencyjnych zarządzanych przez #MetastudioDRM oraz aktywnych użytkowników rozwiązania.

W imieniu mBank wyróżnienie zostało odebrane przez Beatę Bawor i Joannę Łukawską.

Innowacyjny projekt RDM. Wyróżnienie 2023 dla PZU SA.

🏢 Biuro Zarządzania Informacją #PZU w okresie 2022-2023 z 💪 sukcesem zrealizowało projekt inwentaryzacji, migracji, wdrożenia spójności i centralizacji słowników korporacyjnej hurtowni danych z wykorzystaniem Metastudio DRM. Podczas seminarium swoimi doświadczeniami projektowymi podzielił się Mariusz Siwko.

🎯 Spośród wielu celów projektu, jako główne zostały określone: ✅ scentralizowanie zarządzania słownikami, ujednolicenie interfejsu i modelu uprawnień, ✅ udostępnienie słowników do edycji właścicielom biznesowym oraz ✅ zarządzanie procesami zmian w słownikach.

🔥 Unikatowa skala projektu (kilkaset słowników, duża liczba środowisk i procesów uwzględniających słowniki, odwzorowanie zastępowanych aplikacji) wymagała zaangażowanie licznych zespołów zarówno po stronie technologicznej, jak i biznesowej projektu oraz podziału faz projektu na obszary biznesowe i grupy słowników. W naszej ocenie zakończony projekt jest jednym z wielu elementów realizowanej cyfrowej transformacji i demokratyzacji zarządzania danymi w #GKPZU.

🤝 W imieniu PZU SA wyróżnienie odebrał Marek Wilczewski, Mariusz Siwko oraz Jakub Gągola .

Warsztaty użytkowników MetastudioDRM

W części warsztatowej Grzegorz Orłowski zaprezentował nową wersję rozwiązania Metastudio 4x. Metastudio 4x, oprócz wielu rozszerzeń funkcjonalnych, niesie za sobą szereg zmian ułatwiających korzystanie ze słowników przez użytkownika biznesowego.

Zapraszamy na kolejne spotkania Praktyków #DataIntelligence oraz użytkowników MetastudioDRM.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X