Rola metadanych w procesach migracji danych

Wydawać by się mogło, iż migracja jest procesem wykonywanym jednorazowo, tak więc najłatwiej jest zbudować dedykowane zadania transformujące dane ze starego do nowego systemu. Nic bardziej mylnego: w dużych, złożonych strukturach organizacyjnych takie procesy realizowane są w dłuższej perspektywie czasowej i przebiegają etapami. Powoduje to konieczność parametryzacji procesów migracyjnych w taki sposób, aby możliwe było ich dostosowanie do zmieniającego się otoczenia. Jednocześnie procesy migracyjne wymagają niejednokrotnie złożonej wiedzy biznesowej, np. dotyczącej tego, w jaki sposób przełożyć parametry opisujące produkt w starym systemie, na analogiczne (najczęściej znacznie bardziej rozbudowane) funkcjonujące w nowym. 

Praktyka pokazuje, że najlepszym sposobem na efektywną realizację procesu migracji, jest udostępnienie różnego rodzaju słowników sterujących procesem, zawierających mapowania parametrów, użytkownikom, którzy nie znają bądź nie mogą mieć dostępu do rozwiązania ETL, natomiast w sprawny sposób będą mogli wesprzeć proces migracji, poprzez wypełnienie wiedzą biznesową przygotowanych słowników z parametrami biznesowymi.

Taką rolę pełnią narzędzia do zarządzania danymi referencyjnymi. Funkcjonalność taką spełnia dostarczane przez nas rozwiązanie do zarządzania słownikami – Metastudio DRM. Pozwala na sprawne udostępnienie w organizacji uprawnionym użytkownikom słowników (mapujących, sterujących), zdefiniowanie różnego rodzaju właściwości, które zabezpieczą przed wprowadzaniem niepożądanych wartości, takich jak:

·   Listy dostępnych wartości do wyboru

·   Wartości dozwolone dla pól (maski, wyrażenia regularne, zakresy)

·   Wartości domyślne dla pól

·   Blokady pól do edycji

Dodatkowo możliwe jest zdefiniowane harmonogramów powiadomień mailowych, np. o nowych atrybutach, które pojawiły się w słowniku mapującym i wymagają interwencji użytkownika (wypełnienia reguły mapowania).

Jeżeli dołożymy do tego możliwość zdefiniowania walidacji składni (SQL, SAS4GL, Informatica TL), która możliwa jest do zdefiniowania dla każdej kolumny, przechowującej fragment kodu (często stosowany mechanizm parametryzacji zadań przetwarzania danych) – otrzymujemy kompletne rozwiązanie wspierające procesy migracji oraz integracji danych.

Grzegorz Orłowski [Koordynator Projektów w Sanmargar Team]

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X