Kierunek Microsoft Azure

W ramach strategii „Cloud first!”, Sanmargar Team rozszerza dostępność swojego rozwiązania Metastudio DRM w środowiskach chmurowych. Dzięki podpisaniu umowy partnerskiej z firmą Your Forces, możliwe będzie połączenie technologii zarządzania słownikami z doświadczeniem partnera w implementacji środowisk Microsoft Azure. Celem współpracy jest rozwijanie wspólnych działań, które otwierają nowe możliwości zarządzania danymi referencyjnymi dla użytkowników Microsoft Azure. W wyniku współpracy pojawi się oferta Metastudio DRM w Microsoft Azure Marketplace, co pozwoli na szybkie uruchomienie środowiska zarządzania słownikami dla klientów na całym świecie.

Your Forces. Solutions Partner Microsoft w obszarach: Data&AI (Azure), Digital & App Innovation (Azure)​ oraz Infrastructure (Azure)​. Dostawca wysoce specjalizowanych usług wdrożeniowych i utrzymaniowych rozwiązań opartych o Microsoft Azure. Do kluczowych kompetencji Your Forces należy zaliczyć projektowanie i implementacje platform danych, migracje hurtowni danych do chmury, tworzenie i optymalizacja procesów ETL oraz rozwiązań e2e wspierających zaawansowaną analitykę. Konsultanci Your Forces są ekspertami w wykorzystaniu m.in. narzędzi: Databricks (PySpark), SQL Server, Azure Data Factory, Power BI, Apache Airflow.

Your Forces dostarcza również rozwiązania oparte na dużych modelach językowych, takie jak chat na prywatnych danych Klienta z wykorzystaniem modelu gpt-4o lub systemy oparte na specjalizowanych agentach AI.

Więcej informacji o Your Forces

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X