Czy DRM (Data Relationship Managment) ma przyszłość?

Prawie wszystkie implementacje DRM (Data Relationship Management) w których brałem udział były wynikiem inicjatywy zespołów odpowiedzialnych za hurtownie danych. To naturalne miejsce, w którym do tej pory pojawiały się dane z różnych systemów i często wymagały wstępnego opracowania, aby osiągnąć swoją maksymalną wartość. Tam, na styku IT i biznesu konieczne było określenie odpowiedzialności za wartość danych w aspekcie technicznym oraz biznesowym. Teraz pojawiają się kolejne nowe metodyki związane z architekturą danych. Swoboda i kontrola dostępu już nie są sprzecznymi pojęciami, ale stają się istotnymi wymaganiami. W tym nowym środowisku Data Governance staje się kluczowym procesem pozwalającym na optymalne wykorzystanie danych. Wdrożenie Data governance bez DRM będzie praktycznie niemożliwe.

Zgodnie z pięcioma zasadami Data Governance, kluczowe wyzwania to: tworzenie i utrzymywanie struktury odpowiedzialności za dane, zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi, opracowanie zasad zarządzania danymi, utrzymanie standardów jakości danych oraz zapewnienie przejrzystości danych w organizacji.

Dane generowane przez użytkowników w ramach DRM w celu lepszego dopasowania i optymalizacji danych do swoich potrzeb odgrywają tutaj kluczową rolę i wymagają uwagi we wszystkich pięciu aspektach.

Odpowiednia struktura odpowiedzialności za dane pozwala na uświadomienie wszystkim członkom organizacji ich roli. Dzięki odpowiednim narzędziom mogą oni wpływać na dane samodzielnie. Świadomość zarządzania np. kategoryzacją produktów w aplikacji, która jest automatycznie wykorzystywana w wielu miejscach organizacji, zmusza do przemyślanych działań. W przypadku utrzymywania ich w lokalnych plikach, odpowiedzialność jest rozproszona.

DRM ułatwia tworzenie i wdrażanie jednolitych zasad i regulacji dotyczących ochrony danych oraz przestrzegania obowiązujących praw. Dzięki DRM możliwe jest dokumentowanie zmian danych i kontrola dostępu, co pozwala na uniknięcie kosztownych kar za nieprzestrzeganie przepisów.

DRM wspiera efektywne zarządzanie danymi. Wskazanie administratorów poszczególnych zbiorów danych, którzy dbają o przestrzeganie zasad i regulacji, przyczynia się do optymalizacji pracy i zapewnia dostęp do danych o odpowiedniej jakości.

Opracowanie wspólnego zestawu formalnych definicji zbiorów danych w ramach DRM prowadzi do lepszej jakości danych w całej organizacji.

Utrzymywanie w aplikacji DRM spójnej dokumentacji działań związanych z zarządzaniem danymi i implementacja automatycznych walidatorów danych znacznie ułatwia przeprowadzanie audytów i zwiększa zrozumienie sposobu wykorzystania danych. W ten sposób bezpieczeństwo danych firmy jest na znacznie wyższym poziomie, co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy w oczach klientów.

Podsumowując, Data Relationship Management jest kluczowym elementem w realizacji założeń Data Governance. Dzięki niemu organizacje mogą skutecznie wprowadzać zasady zarządzania danymi, przestrzegać przepisów, utrzymywać wysoką jakość danych oraz zapewniać przejrzystość procesów. Wdrożenie DRM umożliwia efektywne i skuteczne zarządzanie danymi, co jest kluczowe w dostosowaniu się do najnowszych technologii i metod wykorzystywania danych w biznesie. W tym kontekście, można rozważać wprowadzenie nowych koncepcji związanych z architekturą danych lub ich wykorzystaniem.

W tej sytuacji odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest jasna. Data Relationship Management pełni i będzie pełnić istotną rolę w Data Governance. Można zaryzykować stwierdzenie, że bez takiego rozwiązania produkcyjne wdrożenie rozwiązania korzystającego z danych wkrótce okaże się niemożliwe.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X