Efektywne zarządzanie parametrami kontrolingowymi.

Zastosowanie Metastudio DRM w mapowaniu kont analitycznych do odpowiednich MPK, czyli jak uprościć i przyspieszyć zmiany w mapowaniu kont do właściwych MPK bez konieczności kodowania na różnych środowiskach raportowych.

Wyzwania

Rozwiązania kontrolingowe i raportowe są kluczowe z perspektywy monitorowania bieżącego stanu przedsiębiorstwa czy też konieczności regularnego / ciągłego raportowania obligatoryjnego i statutowego. Jednym z istotnych elementów tych procesów jest zdolność do elastycznego i bez udziału służb IT, przyporządkowania poszczególnych kont zespołu 4 (konta wg. rodzaju) do zdefiniowanych przez organizację MPK-ów: np. zarząd, produkcja wyrobu B, marketing, dedykowana kampania danego produktu, sprzedaż czy logistyka. Niezwykle ważnym elementem efektywnego raportowania jest możliwość uzyskania, przez służby kontrolingowe, generowanych zestawień tuż po dokonaniu zmian w dokonanych mapowaniach.  

W trakcie roku obrotowego uwarunkowania biznesowe wymuszają liczne zmiany i te przyporządkowania muszą być regularnie modyfikowane zmieniane: np. % przyporządkowanie kosztów do danego MPK, zmiany klucza dekretacji czy powstanie nowego MPK.

Dla dokonywania bieżącej edycji parametryzacji warto zastosować, przyjazne dla środowiska biznesowego, rozwiązania umożliwiające ad-hoc’owe, i bez konieczności angażowania działów IT, dokonywanie zmian takich mapowań oraz uzyskiwanie natychmiastowych rezultatów wprowadzonych modyfikacji w raportowaniu.

Powyższe oczekiwania realizuje rozwiązanie Metastudio DRM (reference data management). Pozwala ono na wprowadzanie zmian i ciągłe monitorowanie prawidłowości mapowania kont analitycznych na poszczególne MPK-i. Koszty typu energia, płace, usługi obce czy materiały muszą być niejako właściwie “przypinane” do odpowiedni numerów MPK. 

Zastosowanie Metastudio DRM daje elastyczność specjalistom kontrolingu niezależnie od systemów finansowych i ERP używanych przez przedsiębiorstwo. 

Przykład zastosowania Metastudio DRM

Poniżej przykłady realizacji zmian w mapowaniu MPK i kont analitycznych zespołu 4.

Widok na elementy edycji planu kont i powiązanych z nimi  MPK-ów. Wybieramy określone konta kosztowe i odpowiadające im MPK-i:

Wybór poszczególnych MPK-ów. W następnym kroku wybieramy określone MPK-i dokonujemy zmian:

Edycja MPK. Zmian tych dokonujemy poprzez edycję określonego MPK (w tym przypadku Produkcja) wraz ze zmianami przyporządkowania kosztów rodzajowych:

Po dokonaniu zmian w określonych mapowaniach kont analitycznych do poszczególnych MPK-ów, słowniki, a w nich nowe przyporządkowanie, jest natychmiast udostępnione aplikacjom raportowym. Po dokonaniu odświeżenia raportu (np. rachunek wyników na poszczególne centra zysku) nowe mapowania zostaną uwzględnione w zestawieniu. 

W taki oto sposób osoba odpowiedzialna za np. raporty kosztowe może dynamicznie samodzielnie zmieniać kryteria, których rezultaty pojawiają się w różnych systemach i aplikacjach raportowych. Co więcej, jeśli część słowników jest przechowywana w hurtowni danych, to Metastudio DRM umożliwia edycję tych parametrów także poza systemem kontrolingu. Wszystko to edytowane z jednego interfejsu bez ingerencji programistów i, zarządzających danym systemem, służb IT.

Tomasz Rabong; Client Engagement Leader w Sanmargar Team

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

X