Walidacja składni SAS4GL oraz Informatica Transformation Language z użyciem Metastudio DRM

Platforma Metastudio DRM

Metastudio DRM to wyspecjalizowane narzędzie umożliwiające udostępnienie do przeglądania i edycji użytkownikom biznesowym tabel słownikowych. Jest to idealne rozwiązanie w organizacjach, które dążą do zmiany kultury w kierunku orientacji na dane (data-driven organization) poprzez upowszechnienie wiedzy o nich wśród wszystkich interesariuszy. Nie może się to jednak odbywać w sposób chaotyczny. Konieczne jest dostarczenie administratorom danych (data stewards) narzędzi, które pozwolą na uporządkowanie tego procesu i dystrybucję informacji w sposób efektywny i transparentny dla wszystkich. Szereg funkcjonalności udostępnianych przez Metastudio DRM, takich jak maski wprowadzania danych, słowniki dziedzinowe, listy wartości czy walidatory oparte o wyrażenia regularne, pozwalają na udostępnienie słowników użytkownikom biznesowym. Dzieje się to w taki sposób, aby ich aktualizacja została przeprowadzona zgodnie z założeniami przygotowanymi przez administratorów danych.

Kody przetwarzające dane w słownikach

Co się dzieje w sytuacji, gdy słowniki zawierają fragmenty kodu, wykorzystywanego w trakcie przetwarzania danych? Takim przykładem jest regularne zasilanie hurtowni danych danymi z systemów dziedzinowych. Takie podejście do parametryzacji zadań ETL jest szeroko stosowane w organizacjach, które dążą do demokratyzacji danych poprzez delegację uprawnień do zarządzania procesami ich przygotowania. Czy możliwa jest praktyczna realizacja takiej koncepcji? Co się zdarzy w przypadku, gdy użytkownik biznesowy znający składnię wprowadzi kod – np. warunek selekcji lub warunek odpowiedzialny za mapowanie wartości z systemu dziedzinowego na wymiary biznesowe – który spowoduje wystąpienie błędów w trakcie jego wykonania?

Wykorzystanie Metastudio DRM przy walidacji kodu

Aby wyjść naprzeciw takiemu wyzwaniu, Metastudio DRM udostępnia walidację składni języka SAS4GL i Informatica Transformation Language (skr. ITL). Taki walidator składni można zdefiniować na dowolnej kolumnie (kolumnach) słownika, które przechowują fragmenty kodu. Użytkownik odpowiedzialny za aktualizację takiego słownika zostanie już na etapie edycji kodu poinformowany, czy wprowadzone przez niego zmiany są zgodne z formalną składnią języka.

Jeżeli walidacja składni formalnej jest niewystarczająca, gdyż chcemy mieć absolutną pewność, że wprowadzony fragment kodu zostanie zinterpretowany w środowisku wykonawczym (serwer ETL), wówczas możemy dodatkowo wskazać:

  • listę poprawnych stałych, np. nazw obiektów (kolumn), które mogą być użyte w warunku selekcji
  • listę nazw własnych funkcji, wraz z poprawną liczbą i formatem parametrów
  • listę nazw zmiennych, które mogą być użyte przez użytkownika

Tak zdefiniowany mechanizm walidacji pozwala na zapewnienie poprawności wykonania zdefiniowanego w słowniku fragmentu kodu.

Umów się na darmowe konsultacje

    Podaj e-mail i wybierz temat.


    Ta strona używa plików Cookies. Dowiedź się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

    X