Spotkanie praktyków #DataIntelligence i użytkowników Metastudio #MUG24
  17 października
  2024

  #myhive
  38 piętro*
  Warsaw Spire
  Plac Europejski 1
  Warszawa
   
   
   
   

  *Widok na panoramę miasta #gratis 

          Warsztaty Metastudio 4.x – MUG24
  10:00 Warsztat
  11:30 Przerwa
  11:45 Warsztat

   

  13:00 Lunch

   

          Seminarium #DataIntelligence
  14:00 Prezentacja
  14:45 Prezentacja
  15:30 Przerwa
  15:45 Prezentacja
  16:30 Prezentacja
  17:00 Zakończenie
   Prelegenci

   Grzegorz Orłowski, Product Manager
   Sanmargar Team

   TBA

   TBA

   Zbigniew Finfando, Data Evangelist
   Sanmargar Team

   TBA

   TBA

   To wyjątkowa okazja, by spotkać się w gronie praktyków i specjalistów DataIntelligence,
   wymienić doświadczeniami i wiedzą.
    79%
    Dni do wydarzenia
    150


    Udział w warsztacie i seminarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników *). Liczba miejsc ograniczona.

    *) nie dotyczy przedstawicieli dostawców firm branży IT.