Spotkanie praktyków #DataIntelligence
i użytkowników Metastudio #MUG23
  19 października
  2023

  #myhive
  38 piętro*
  Warsaw Spire
  Plac Europejski 1
  Warszawa
   
   
   
   

  *Widok na panoramę miasta #gratis 

          Warsztaty Metastudio 4.x – MUG23
  12:00 „Perspektywy rozwoju narzędzi Reference Data Management”
           – Mateusz Hoffmann, Sanmaragar Team
  12:20 „Metastudio 4.x Co nowego?” – Grzegorz Orłowski, Sanmargar Team
  13:00 Przerwa
  13:15 „Zarządzanie słownikami katalogu produktów/usług” – Grzegorz Orłowski, Sanmargar Team

   

  13:45 Lunch

   

          Seminarium #DataIntelligence
  14:30 „Klucz do skutecznego zarządzania danymi w chmurze” – Sławomir Zabłocki, Crayon Polska
  14:50 „Zarządzanie danymi referencyjnymi w środowisku Azure/PurView”
           – Zbigniew Finfando, Sanmargar Team
  15:00 „Zarządzanie spójnością informacji – od rozproszonych słowników do ich zorganizowanej
          centralizacji” – Mariusz Siwko, PZU
  15:20 „Przyszłość działa na MongoDB” – Kamil Wieczorek, MongoDB
  15:40 Przerwa
  16:00 „Dane słownikowe, prompty i trendy w komunikacji z modelami językowymi AI”
          – Zbigniew Finfando, Sanmargar Team
  16:20 TBA
  16:40 TBA
  17:00 Zakończenie
   Prelegenci

   Grzegorz Orłowski, Product Manager
   Sanmargar Team

   Zarządzanie słownikami katalogu produktów/usług.

   Zastosowanie Metastudio w procesach zarządzania katalogiem produktów/usług na przykładzie katalogu usług medycznych.

   Mariusz Siwko, Kierownik Zespołu Rozwoju Narzędzi HD/BI
   PZU SA

   Zarządzanie spójnością informacji –
   - od rozproszonych słowników do ich zorganizowanej centralizacji.

   Zorganizowana centralizacja zarządzania danymi krokiem w kierunku demokratyzacji danych. Jaki był cel projektu i jakie zostały osiągniete rezultaty.

   Kamil Wieczorek, Solution Architekt
   MongoDB

   Przyszłość działa na MongoDB

   Przykłady zastosowań MongoDB w sektorze finansowym.

   Sławomir Zabłocki, Data Platform Solution Architekt
   Crayon

   Klucz do skutecznego zarządzania danymi w chmurze

   Rola słowników w Data Governance z wykorzystaniem Azure i OpenAI

   Zbigniew Finfando, Data Evangelist
   Sanmargar Team

   Dane słownikowe, prompty i trendy w komunikacji z modelami językowymi AI

   Jak prompty połączone z danymi słownikowymi mogą wpłynąć na jakość komunikacji z modelami językowymi? W jaki sposób wykorzystać popularne metody zarządzania jakością danych?

   Mateusz Hoffmann, Business Development Manager
   Sanmargar Team

   Perspektywy rozwoju narzędzi Reference Data Management

   Perspektywy rozwoju narzędzi Reference Data Management (RDM) są obiecujące, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane w organizacjach.


   To wyjątkowa okazja, by spotkać się w gronie praktyków i specjalistów DataIntelligence,
   wymienić doświadczeniami i zasilić wzajemnie wiedzą.
    Partnerzy
     79%
     0
     Dni do wydarzenia


     Udział w warsztacie i seminarium jest bezpłatny dla zrejestrowanych uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona.