Dziękujemy za potwierdzenie udziału
w spotkaniu praktyków #DataIntelligence
i użytkowników Metastudio #MUG23.
Do zobaczenia!

19 października
2023

#myhive
38 piętro*
Warsaw Spire
Plac Europejski 1
Warszawa
 
 
 
 

*Widok na panoramę miasta #gratis 

        Warsztaty Metastudio 4.x – MUG23
12:00 „Metastudio 4.x Co nowego?” – Grzegorz Orłowski, Sanmargar Team
13:00 Przerwa
13:15 „Zarządzanie słownikami katalogu produktów/usług” – Grzegorz Orłowski, Sanmargar Team

 

13:45 Lunch

 

        Seminarium #DataIntelligence
14:30 „Perspektywy rozwoju narzędzi Reference Data Management”
         – Rafał Jastrzębski, Sanmaragar Team
14:50 „Klucz do skutecznego zarządzania danymi w chmurze” – Sławomir Zabłocki, Crayon Polska
15:10 „Zarządzanie danymi referencyjnymi w środowisku Azure/PurView”
         – Zbigniew Finfando, Sanmargar Team
15:20 „Zarządzanie spójnością informacji – od rozproszonych słowników do ich zorganizowanej
        centralizacji” – Mariusz Siwko, PZU
15:40 Przerwa
16:00 „Przyszłość działa na MongoDB” – Kamil Wieczorek, MongoDB
16:20 „Dane słownikowe, prompty i trendy w komunikacji z modelami językowymi AI”
        – Zbigniew Finfando, Sanmargar Team
16:40 „Od transformacji danych do autonomicznych agentów: Rola AI w nowoczesnym
         Data Governance” – Zbigniew Finfando, Sanmargar Team
17:00 Zakończenie

Prelegenci

Grzegorz Orłowski, Product Manager
Sanmargar Team

Zarządzanie słownikami katalogu produktów/usług.

Zastosowanie Metastudio w procesach zarządzania katalogiem produktów/usług na przykładzie katalogu usług medycznych.

Mariusz Siwko, Kierownik Zespołu Rozwoju Narzędzi HD/BI
PZU SA

Zarządzanie spójnością informacji –
- od rozproszonych słowników do ich zorganizowanej centralizacji.

Zorganizowana centralizacja zarządzania danymi krokiem w kierunku demokratyzacji danych. Jaki był cel projektu i jakie zostały osiągniete rezultaty.

Kamil Wieczorek, Solution Architekt
MongoDB

Przyszłość działa na MongoDB

Przykłady zastosowań MongoDB w sektorze finansowym.

Sławomir Zabłocki, Data Platform Solution Architekt
Crayon

Klucz do skutecznego zarządzania danymi w chmurze

Rola słowników w Data Governance z wykorzystaniem Azure i OpenAI

Zbigniew Finfando, Data Evangelist
Sanmargar Team

Dane słownikowe, prompty i trendy w komunikacji z modelami językowymi AI

Jak prompty połączone z danymi słownikowymi mogą wpłynąć na jakość komunikacji z modelami językowymi? W jaki sposób wykorzystać popularne metody zarządzania jakością danych?

Rafał Jastrzębski, CEO
Sanmargar Team

Perspektywy rozwoju narzędzi Reference Data Management

Perspektywy rozwoju narzędzi Reference Data Management (RDM) są obiecujące, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane w organizacjach.

Partnerzy

92%
0
Dni do wydarzenia