Dostępne licencje

 • Przeglądanie i edycja słowników
 • Definiowanie słowników wielopoziomowych
 • Import/eksport plików XLS
 • Zarządzanie użytkownikami i dostępem
 • Definiowanie walidatorów
 • Obsługa okresów ważności
 • Podpowiedzi i filtry
 • Zarządzanie hierarchiami
 • Zarządzanie zleceniami w słownikach odwzorowujących
 • Modelowanie słowników
 • Integracja z LDAP
 • Automatyczne śledzenie zmian
 • Walidacja składni wyrażeń
 • Tworzenie kokpitów
 • Tworzenie portletów
 • Wsparcie dla wielu repozytoriów
 • Publikowanie i synchronizacja słowników

Produkt Metadata Editor w przygotowaniu i dostępny jedynie w sieci dystrybucyjnej.