Ankieta

Spotkanie praktyków #DataIntelligence
i użytkowników Metastudio #MUG23

Prosimy o wypełnienie ankiety która pozwoli nam w przyszłości lepiej dostosować program spotkania do oczekiwań uczestników. Zastosowanie ma skala „szkolna”, gdzie 1 oznacza ocenę zdecydowanie negatywną, a 6 ocenę celującą.

  1. Jaka jest twoja ocena prezentacji:

  Metastudio 4.x Co nowego? – Grzegorz Orłowski, Sanmargar Team

  Zarządzanie słownikami katalogu produktów/usług – Grzegorz Orłowski, Sanmargar Team

  Zarządzanie danymi referencyjnymi w środowisku Azure/PurView – Grzegorz Orłowski, Sanmargar Team

  Perspektywy rozwoju narzędzi Reference Data Management – Rafał Jastrzębski, Sanmaragar Team

  Klucz do skutecznego zarządzania danymi w chmurze – Sławomir Zabłocki, Crayon Polska

  Zarządzanie spójnością informacji – od rozproszonych słowników do ich zorganizowanej centralizacji – Mariusz Siwko, Grupa PZU

  Przyszłość działa na MongoDB – Kamil Wieczorek, MongoDB

  Od transformacji danych do autonomicznych agentów: Rola AI w nowoczesnym Data Governance – Zbigniew Finfando, Sanmargar Team

  Dane słownikowe, prompty i trendy w komunikacji z modelami językowymi AI – Zbigniew Finfando, Sanmargar Team

  2. Jaka jest twoja ocena zmian w MS4x:

  - Wizualne zmiany w interfejscie MS4x
  - Dedykowana strona startowa
  - Wyszkiwarka metadanych
  - Sekcja ulubione
  - Dostęp do słowników poprzez link

  3. Planujemy w przyszłości organizację dedykowanych spotkań poświęconym konkretnym zagadnieniom. Które z nich oceniasz jako najbardziej lub najmniej interesujące:

  - Rozwój funkcjonalności Metastudio
  - Praktyczne zastosowania Metastudio
  - Funkcjonalność i zastosowania mongoDB
  - Microsoft Azure i Purview
  - Zastosowania AI w Data Governance
  - Prezentacje technologii i rozwiązań komplementarnych do Metastudio

  4. Jak oceniasz poziom istotności wskazanych kierunków rozwoju Reference Data Management (RDM):

  - Zastosowanie AI w RDM
  - Rozbudowa funkcjonalności Data Governance w rozwiązaniach RDM
  - RDM jako microserwisy
  - Obiektowe podejście do RDM

  5. Jak oceniasz formułę spotkania:

  - Podział na część warsztatową i seminaryjną
  - Czas trwania od 12:00 do 17:00 z przerwą na lunch

  6. Będziemy wdzięczni za inne uwagi dotyczące spotkania: